Vårløysing 40x60

Farvell til lyset 40x80

Nattlys 40x80

Der sporene slettes 50x70

Tidevann 70x100

Indre landskap 100x100

Blå kveld 40x80

Passasje 80x80

Etter uvær 80x80.

Gjensyn med fjellet.80x80

Villmark.80x80.

Midtsommer 50x70.

Lysning.90x90.

Stille vann 3.80x80.

Stille vann 2.80x80.

Etter uvær2.40x80.

Kyst .80x120

Vår 100x100

Høst 100x100

Villmark. 60x90.

1300 moh

Kveldslys 2.40x60.

Urskog.90x90

Ved et vann .50x70.

Ved et tjern.100x100.

Tidevann 50x70.

Fjell i hav 50x70

1000 moh.(50×70)

Heimplass.80x80.

Bygevær.80x80.